Page is loading, just a sec...

رویه های ارسال کالا :

در روزهای عادی ٬ سفارش پس ثبت شدن به نسبت موقعیت شهری شما در بازه ی زمانی ۱ الی ۲ روز پس از آن ارسال میشود .

 

در روزهای تعطیل ٬ ارسال بار از طریق باربری امکان پذیر نمیباشد .

ارسال بار برای تهران و کرج :

پس از ثبت سفارش ارسال با اختلاف ۳ الی چهار ساعت انجام میگردد

ارسال بار برای شهرستان ها :

از طریق باربری وحداکثر زمان ارسال ۱ الی ۲ روز بعد میباشد .